Jacob Bundsgaard

EN DEL AF AARHUS

BORGMESTER KAMPANE

Montgomery var lead bureau på Jacob Bundsgaards valgkampagne 'En del af Aarhus' og har i den forbindelse stået for koncept og hele den visuelle identitet lige fra logo til film.

Modsat folketingsvalg så ignorerer danskerne ofte, hvilke politiske partier kandidaterne repræsenterer, når der skal stemmes til kommunalvalg. Her handler det mere om, hvem de mest stoler på eller bedst kan lide. Derfor besluttede vi os for ikke at følge retningslinierne og identiteten for Jacobs parti (Socialdemokratiet) og i stedet lave vores egne bevægelse.

Tankerne bag kampagnen var at skabe en følelse af medborgeransvar og stolthed. Og ikke kun blandt de borgere der bor i Aarhus C men for hele Aarhus Kommune. Det ville vi, fordi de alle er med til at præge og gøre Aarhus til en af de dejligste byer i verden. Alle er en del af Aarhus, og alle spiller en lige stor rolle i at bestemme hvilken slags by, de ønsker, Aarhus skal være. Ikke kun for dem selv men for kommende generationer.

"MED 39,841 PERSONLIGE STEMMER TIL KOMMUNALVALGET 2017 SLOG JACOB BUNDSGAARD PERSONLIG VALGREKORD MED KAMPAGNEN EN DEL AF AARHUS"

Aa

SHARE TECH MONO

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmn
opqrstuvxyzæøå
1234567890

Aa

LIBRE FRANKLIN

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmn
opqrstuvxyzæøå
1234567890

PRØLIÅHØR
BORGMESTER
BUNDSGAARD

Vi ville gerne give aarhusianerne et direkte talerør til deres borgmester. Derfor byggede vi en confession box og inviterede dem indenfor.

  • SHARE: